Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik/NTB

Lokal matproduksjon er viktig for forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap. Vi utfordrer kommuner og butikkjeder!

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Astrid T. Olsen, 3.kandidat Bodø SV og Kyrre Didriksen, Bodø, 5.kandidat Nordland SV

I flere 10-år har bønder og faglagene i landbruket trukket fram at
lokal og nasjonal matproduksjon er viktig for beredskap og
samfunnssikkerhet, uten å bli hørt. Tvert i mot la regjeringen Solberg
fram et dokument som viste at matberedskapen for Norge var trygg; vi
kunne importere det vi trengte!

Siste dagers medieoppslag om strandede forhandlinger og maktkamp med
Russland for å få eksportere korn fra Ukraina til sultende
folkegrupper i hele verden viser hvordan mat også i en moderne verden
blir brukt som maktmiddel. Det er derfor tvingende nødvendig å trekke
fram tiltak for økende lokal matproduksjon i kommuner over hele
Nordland!

Bodø bystyre vedtok i møte i midten av juni å legge strategisk
næringsplan for Bodø kommune 2023 - 2027 ut til høring. Her er
«Forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap» en av de foreslåtte
satsingene. Ett av tiltakene er å «Arbeide for å øke lokal
matproduksjon og selvforsyning, og legge til rette for bærekraftige og
klimarobuste forsyningskjeder for fremtiden.» Bodø SV fikk bystyret
med på følgende oversendelsesforslag: «Det søkes samarbeid med
nabokommuner om økt lokal matproduksjon i lokale kretsløp for å
styrke matsikkerhet i regionen».

For Bodø SV er det viktig å styrke det regionale samarbeidet om
matproduksjon i et område fra kyst til fjell og daler. Vi har
erfaringer med at isbrann og dårlig overvintring og uvær kan gi svært
store lokale utslag. For å minske risiko på grunn av økende
klimaendringer trenger vi å dyrke mat i hver bygd,der hvor matjorda
ligger. Historisk har det vært dyrket bygg både i Bodø, Steigen og
Beiarn. Saltdal har vært potetbygda. Med økt kunnskap og god
rådgivning kan vi dyrke flere arter og produksjoner i alle kommuner.
For å få dette til må vi ha en plan for å få flere bønder, mer
jord i drift og ikke minst lokale omsetningskanaler. Vi utfordrer derfor
butikk-kjedene, samvirkebedriftene og private aktører til å gi
innspill til Strategisk Næringsplan for Bodø kommune.
Samfunnssikkerhet og beredskap skaper vi sammen, også om vi må mette
andre enn lokalbefolkninga i Salten.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.