Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik/NTB

Lokal matproduksjon er viktig for forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap. Vi utfordrer kommuner og butikkjeder!

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Astrid T. Olsen, 3.kandidat Bodø SV og Kyrre Didriksen, Bodø, 5.kandidat Nordland SV

I flere 10-år har bønder og faglagene i landbruket trukket fram at
lokal og nasjonal matproduksjon er viktig for beredskap og
samfunnssikkerhet, uten å bli hørt. Tvert i mot la regjeringen Solberg
fram et dokument som viste at matberedskapen for Norge var trygg; vi
kunne importere det vi trengte!

Siste dagers medieoppslag om strandede forhandlinger og maktkamp med
Russland for å få eksportere korn fra Ukraina til sultende
folkegrupper i hele verden viser hvordan mat også i en moderne verden
blir brukt som maktmiddel. Det er derfor tvingende nødvendig å trekke
fram tiltak for økende lokal matproduksjon i kommuner over hele
Nordland!

Bodø bystyre vedtok i møte i midten av juni å legge strategisk
næringsplan for Bodø kommune 2023 - 2027 ut til høring. Her er
«Forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap» en av de foreslåtte
satsingene. Ett av tiltakene er å «Arbeide for å øke lokal
matproduksjon og selvforsyning, og legge til rette for bærekraftige og
klimarobuste forsyningskjeder for fremtiden.» Bodø SV fikk bystyret
med på følgende oversendelsesforslag: «Det søkes samarbeid med
nabokommuner om økt lokal matproduksjon i lokale kretsløp for å
styrke matsikkerhet i regionen».

For Bodø SV er det viktig å styrke det regionale samarbeidet om
matproduksjon i et område fra kyst til fjell og daler. Vi har
erfaringer med at isbrann og dårlig overvintring og uvær kan gi svært
store lokale utslag. For å minske risiko på grunn av økende
klimaendringer trenger vi å dyrke mat i hver bygd,der hvor matjorda
ligger. Historisk har det vært dyrket bygg både i Bodø, Steigen og
Beiarn. Saltdal har vært potetbygda. Med økt kunnskap og god
rådgivning kan vi dyrke flere arter og produksjoner i alle kommuner.
For å få dette til må vi ha en plan for å få flere bønder, mer
jord i drift og ikke minst lokale omsetningskanaler. Vi utfordrer derfor
butikk-kjedene, samvirkebedriftene og private aktører til å gi
innspill til Strategisk Næringsplan for Bodø kommune.
Samfunnssikkerhet og beredskap skaper vi sammen, også om vi må mette
andre enn lokalbefolkninga i Salten.

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.