Tidligere kommunedirektør i Steigen kommune, Roy Hanssen. Foto: Arkiv
Minneord:

Minneord Roy Hanssen

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av ordfører Aase Refsnes, på vegne av Steigen kommune

Denne uka fulgte vi Roy Hanssen til graven etter at han døde 14 juli. Roy er en mann som fortjener noen ord, selv om han sjelden ønsket oppmerksomhet rundt seg selv. Jeg hadde dessverre ikke gleden av å jobbe med Roy selv, men svært mange i kommunen har jobbet med han etter hans over 40 år i Steigen kommune.

For Roy la ned en livslang og svært god innsats for Steigen kommune. Ja, han var en kommunens mann. 

Roy tok sin første jobb i Steigen kommune allerede i 1973. Kommunen så åpenbart potensiale i Roy, og han tok mer utdanning på kommunalhøyskolen, før han kom tilbake til kommunen. Og etter hvert ble han rådmann, en stilling han hadde i imponerende 17 år. 

Som leder hadde Roy stor forståelse og kunnskap om økonomi. Dette var trolig viktig i en krevende økonomisk tid for kommunen. Det var ikke alltid politikerne hørte på hans råd, men han respekterte at det var politikerne som avgjorde. God rolleforståelse kalles det gjerne i dag. 

Flere trekker frem etableringen av Steigentunet som en sentral jobb i Roy sitt virke som rådmann. Både strukturendringer og omorganisering kan være en krevende jobb i en kommune og for en rådmann. Steigentunet står i dag som fundamentet for helse og omsorgstjenestene i Steigen, og fikk i sin tid nasjonal oppmerksomhet. Også ved etableringen av NAV-bygget hadde Roy en sentral rolle. 

Roy var en stødig og lojal medarbeider som jobbet for det beste for felleskapet. Han var en leder som ga stort ansvar og frihet for sine medarbeidere. Dette bidro til at mange medarbeidere utviklet seg under Roy sin ledelse. Hvis det ikke gikk bra, fikk de nødvendig støtte og hjelp. Han samarbeidet godt med både medarbeidere og med flere ordførere. 

Vi takker deg for innsatsen for Steigen-samfunnet, Roy, og sender varme hilsener til familien og pårørende. Hvil i fred, Roy. 

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.