Ingvald Sørensen (Ap), vararepresentant kommunestyret og kontrollutvalget.

Urimelig kritikk

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.

Av Ingvald Sørensen (Ap), vararepresentant kommunestyret og kontrollutvalget. 

For noen måneder siden la kommunedirektøren frem en sak til kommunestyret om asfaltering av veien til Tranøy fyr og veien ned til Hersethfeltet. Veien til fyret var en ny investering, mens veien til Hersethfeltet var vedlikehold av eksisterende vei. Kostnaden skulle belastet Havbruksfondet og Kst. sa ja til den første, men nei til den andre.

Veien til Hersetfeltet hadde store hull i asfalten som kommunen flere ganger har fyldt grus i, men etter få dager var grusen borte og veien like farlig for trafikk. Ja i en slik tilstand at kommunen kunne bli ansvarlig ved skade på bil. Leder av  kommunens driftsavdeling Konrad Hilling hadde penger på kommunens vedlikeholdsbudsjett og valgte da å få utbedret to av de verste partiene på veien.

Så ser vi senere at Filip Mikkelsen tar saken opp i kommunestyret og kommunedirektørens svar forbauser meg. Han beklager dette og sier at "dette skulle ikke ha skjedd".

Det må bety at han mener at Hilling har gått ut over sine fullmakter som leder og Mikkelsen var fornøyd med svaret. Dette er etter min mening feil, Hilling har vist lederskap og tatt ansvar innenfor det området han hadde ansvar.

Kommunedirektørens kritikk er et dårlig signal til andre ledere i Hamarøy kommune som i ettertid vil vegre seg for å ta en avgjørelse.

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.