May Valle og Per-Elling Ellingsen. Foto: arkiv

Vi treng folk –⁠  ikke rigide regler

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Ordførerkandidat for Hamarøy Venstre Per-Elling Braseth-Ellingsen og  Venstrelegende for Hamarøy og Nordland Venstre May Valle 

«Hadde det ikke vært for flyktningene, ville man sett en negativ befolkningsutvikling for fjerde år på rad. Det som kan være med på å styrke utviklingen i årene fremover, er de store prosjektene som nå pågår i fylket som har store rekrutteringsbehov. Det vil derfor være viktig å legge til rette for at Nordland er et fylke som er attraktivt å både bo og jobbe i.»

Dette sitatet er hentet fra Indeks Nordland 2022. Dette er en realitet vi bør ha med oss i når vi skal bidra til positiv utvikling i Nordland. 

Om fylkesrådet ønsker å sikre bosetting og rekruttering i Hamarøy og i Nordland, bør de oppheve regelen om aldersgrense på 24 år for å delta i ordinær klasse på videregående skole

Vi har et rekrutteringsbehov både i offentlig og i privat sektor, i dag særlig knyttet til større prosjekter. Det største og mest tilgjengelig potensiale for fremtidig arbeidskraft er å finne blant våre nye medborgere som er kommet hit som flyktninger. I Hamarøy tok vi imot 62 nye flyktninger i 2022, mens det hittil i år er kommet nærmere 30. La de bli en del av samfunnet vårt.

AP,SP,SV og KRf sin politikk i Nordland som ikke tillater voksne over 24 år i å gå i ordinære klasser er den største årsaken til at flyktningfamilier flytter ut av ikke bare kommunen, men også  fylket for å fullføre utdanning  annet sted i landet. Nordland håndhever som eneste fylke denne rigide regelen og henviser til at voksne kan ta utdanning gjennom nettskolen. En samlet opposisjon har ved flere anledninger tatt opp konsekvensene av denne politikk, men fylkesrådet holder fast ved ordningen. Det digitale undervisningsverktøyet er ikke egnet til verken integrering i samfunnet eller utdanning av flyktninger som kommer, og derfor flytter også mange flyktningefamilier ut av Nordland – til fylker som ikke har slike aldersbegrensende regler.                                   

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.