Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth er tilbake i 50 prosent stilling. Foto: Arkiv.

Kommunedirektør tilbake i jobb

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth har vært 100 prosent sykemeldt fram til nyttår. Nå er hun tilbake i 50 prosent.


Kommunedirektør i Steigen kommune, Tordis Sofie Langseth er for tiden 50 prosent sykmeldt, noe som har ført til en omfordeling av oppgaver for å sikre at driften fortsetter som normalt.

– Selv om det er vi som er hennes arbeidsgiver, er det fungerende kommunedirektør som har ansvaret for å fordele oppgavene, sa ordfører Aase Refsnes i kommunestyremøtet.

Oppgavene som nå blir prioritert inkluderer saksbehandling til folkevalgte organ, delegerte vedtak og utredningsoppgaver. Ordføreren forteller at det har vært et konstruktivt dialogmøte mellom Langseth, arbeidsgiver, NAV og lege slik som er vanlig når arbeidstakeren har vært sykemeldt en stund.

For å håndtere det løpende arbeidsgiveransvaret i kommunen, har et utvalg bestående av varaordfører Ove Strand og opposisjonsleder Rita Lorentsen blitt satt sammen. Dette utvalget er forankret i reglementet for folkevalgte organer i Steigen kommune.

– Det er planlagt flere møter med den sykmeldte kommunedirektøren for å sikre en god dialog og videre planlegging av arbeidsoppgaver fremover, sa ordføreren.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.