Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR). Foto: Sametinget

Mangelen på studieplasser er et hinder for overlevelsen av samiske språk

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Søkertallene taler sitt tydelige språk: Aldri før har så mange søkere strømmet til samiske språkstudier ved UiT Norges arktiske universitet og Samisk høgskole. Dette er en gledelig utvikling, et tegn på at stadig flere ønsker å omfavne og revitalisere sitt tapte språk, samtidig som de ønsker å møte den økende etterspørselen etter samiskspråklig kompetanse i samfunnet.

Men bak de oppmuntrende tallene skjuler det seg en bekymringsverdig sannhet: 70 søkere som kjemper en innbitt kamp om kun 15 studieplasser ved Samisk høgskole. Dette er ikke bare tall, dette er en realitet som hindrer den videre revitaliseringen av samiske språk. Det er som om vi prøver å fylle et hav med en øse.

For å sikre overlevelsen av samiske språk, har samfunnet lenge investert i oppbyggingen av samiske studier ved universiteter og høgskoler. Men selv om regelmessige tilbud begynner å komme på plass, er behovet fortsatt stort. For hver søknad som blir avvist, mister vi en potensiell stemme for samisk kultur og identitet.

Vi må huske at bak tallene skjuler det seg enkeltmennesker og et samfunn som ønsker å ta tilbake sitt morsmål og sin identitet. Vi kan ikke tillate oss å miste en eneste av dem til mangelen på studieplasser. Vår plikt er å ønske alle velkommen inn i et samiskspråklig fellesskap, og det gjør vi ved å øke antallet studieplasser.

Derfor er det på tide å handle. Sametingsrådet har tatt kontakt med regjeringen om finansiering av samiske studier ved Samisk høgskole. Budskapet er enkelt: Vi kan ikke la mangelen på finansiering være et hinder når motivasjonen blant søkerne er så sterk.

La oss sammen sørge for at ingen blir stående utenfor døren til kunnskap og kultur. For hvert avslag er en stemme som blir borte, en historie som blir stum. Vi har ikke råd til å la det skje.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.