Slidordåktåroahpon la anatomijja ájnas fáhka. Dála Rikke hesta tsågev adnal. Gåvvå: Priváhta
Nuorajs nuorajda

Rikke slidordåktårniehko Slovakian

Rikka Kalvåg la agev niegadam slidordåktårin sjaddat. Slidordåktårstudænntan Slovakian la suv niehko máhttsat nuortas vas niegojt ållidahtátjit gå skåvlåjn gærggá.


– Nav guhkev gå ber mujtáv de lav niegadam juhtusij barggat, subtsas Rikke.

Nágin jage dássta åvddåla mierredij 25 jagák Ájluovtak tjuovvot niegos slidordåktårin sjaddat. Subtsas ájádus slidordåktårin sjaddat lij agev maŋŋeoajven mánnárájes. 

– Æhtsáv juhtusijt ja lav agev dajs viek berustam, javllá slidordåktårstudænnta Rikke Kalvåg.

Slidordåktårstudenta ælla dåssju guhkijt klássalanján ja laban. Juhtusijt aj praktihkalattjat giehtadalli. Gåvvå: Priváhta

Oahppo Slovakian

Nuortta universitiehtan Bådådjon la årnik gånnå barggi dán universitiehta siegen Slovakian:«University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice». Dát de sjattaj luondulasj gæjnnon Rikkej gejna ællim makkirak gássjelisvuoda ålggorijkan studierit.

– Soaptsov viek buoragit Slovakian iehtjam guojmmestudentaj siegen, nammat Rikke.

Slidordåktåroahppo li vuostatjin gålmmå semæsstara Bådådjon Nuortta universitiehtan, åvddål de ålli oahpov Slovakian 4,5 jagen. Tjoahkkáj la slidordåktåroahppo 6 jage. Rikke subtsas studenta lándas miehtáj Bådåddjuj båhti danen gå dát årnik la viehka bivnos.

– Munji l læhkám álkke Vuonas Slovakiaj mannat gå lip nav moattes gudi aktan mannap Slovakiaj studieritjit, javllá Rikke.

Slidordåktårstudænnta duoddis Nuortta universitiehta årnik viek buoragit doajmmá. Danen gå slidordåktårstudenta li juo studierim sæmmi klássan majna manná Slovakiaj. Navti sjaddá álkkep amás lánndaj jåhtet.

– Muv klássan lip 30 vuona studenta, ja moadda ietjá vuonaga gudi sæmmi skåvlån vádtsi, duoddis Rikke.

Rikke subtsas buoremus mav diehtá oahpojn la gå bæssá barggat dajna mav æhttsá, vájku muhttijn sijddaj guhkaj. 

 

Slidordåktårstudænnta Rikke Kalvåg studieri Slovakian váj bæssá niehkobargo lagábuj. Juojddá dajs buoremus majt lijkku lándan la tjáppa luonndo ja arkitektuvrra. Gåvvå: Priváhta

Iellem ålggorijkan

Ájluovta næjttso nammat moadda buorre bielijt gå Slovakian studieri. Ja iehtjádijt ávttji oahpov válldet.

– Vuostatjin la Slovakia viek fijna lánnda ållo luondojn ja tjáppa arkitektuvrra. Viek álbep la dáppe årrot, mij aj la viehkken. Skåvllå l aj Europa buoremus slidordåktår listan, duoddis Rikke.

Nuorra studænnta subtsas moaddása gatjádi gåktu låna ja stipendaj vuogádahka doajmma. Dáv NSA:aj javllá:

– Ij la dárbbo lånaj ja stipænndaårniga badjel surrat. Låna ja stipænnda gåbttjå ienemus iellemgålojt ja skåvllåbiednigijt majt hæhttu mákset, gå skåvllå l priváhta, subtsas Rikke.

Rikken li 2,5 jage vil åvddål la ållim skåvlån, danen la NSA gatjádam jus ihkap ruopptot Ájluoktaj jali Nuortta-Sálltuj sihtá jåhtet. 

– Diedon, sidáv gal sijdabájkijda jåhtet jus slidordåktårav dárbahi. Jus ij ållu lahkusin gávnnu de Nordlándan gåjt. Luluj aj hávsske jus mujna lij sierra vidnudahka, låhpat slidordåktårstudænnta.

Jårggålam: Lars Th. Kintel

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.