Ungdommer på Innhavet Ungdomsklubb. Foto: Tina Andersen.
Av unge for unge

Ungdomsklubbene ønsker å inkludere ungdommer på tvers av kommunen

Både Innhavet og Oppeid har ungdomsklubber, og snart kommer det også på Drag. Tilbakemeldingene har vært veldig bra, men klubbene ønsker at enda flere ungdommer på tvers av kommunene kommer på besøk.


Innhavet ungdomsklubb drives av frivillige og har et styre som består av fire voksne og to ungdomsrepresentanter. Organisasjonen ble stiftet i 2001 -og har siden da vært i drift. 

– Formålet med klubben er å gi de unge i bygda et rusfritt fritidstilbud, der de har et møtested og kan drive med ulike aktiviteter, sier leder Tina Andersen. 

Lokalene til klubben er på Innhavet Ungdomshus. Der har de et klubbrom med musikk/disco, fotballspill og bordtennis. På loftet er det muligheter for gaming, film og brettspill. De har også mulighet til å benytte gymsalen, som blir flittig brukt til volleyball og andre ballspill. På en vanlig klubbkveld har alltid to foresatte vakt, mens det er barna som har ansvaret for at alt er ryddet og vasket før stengetid. Ellers arrangerer klubben filmkvelder, lager mat, halloweenfest, juleball, og en gang i året drar de inn på klubbtur til byen. Klubben har nettopp hatt en spleis, hvor de fikk inn penger til å fornye litt av inventaret, så planen fremover er å få renovert lokalet. 

– Vi i styret er opptatt av at ungdommene har en trygg plass å møtes, og vi ser at barna på mellomtrinnet har stor glede av å få være med på klubb! Jeg er spesielt glad for at vi får besøk fra de andre bygdene. Her er alle velkommen, forteller Andersen. 

På ungdomsklubben på Innhavet er det mange ungdommer som møtes for å være sosiale med hverandre. Ungdomsklubben er for å møte ungdommens behov og ønsker. Foto: Tina Andersen.

Viktig å samle ungdommene

Sunniva Lind Jakobsen fra Drag og Sara Sund Horn fra Finnøy er fast besøkende på ungdomsklubben på Innhavet. 14-åringene synes det er viktig med et tilbud som vil få ungdommer til å møtes å være sosiale sammen, ha det gøy med venner og få nye venner. Her får de sjansen til å møtes sammen utenfor skolen og aktiviteter, hvor Sunniva forteller at de har mer frihet.

– Jeg synes det er gøy å henge med venner, og å spille volleyball. Det er mye inkludering på klubben, forteller Jakobsen. 

Sara er en av ungdommene som sitter i styret og har som rolle å få frem hva ungdommene mener og ønsker.

– Jeg ønsket å være ungdomsrepresentant for å representere hva ungdommer ønsker, sier Sara Horn. 

Sara Horn som er ungdomsrepresentant på Innhavet. Hun synes det er viktig med fritidstilbud for ungdommer på bygda. Foto: Privat.

Gode tilbakemeldinger

På Oppeid er også ungdomsklubben for fullt i gang. Høyborgen ungdomsklubb drives kommunalt, og åpnet for fullt igjen i november 2023. Siden da har det vært klubb annenhver uke. Klubben har blant annet dansegulv, billiard, airhockey, brettspill og x-box. Det er ungdommen selv som bestemmer hva de ønsker å gjøre på en kveld, men det er alltid en ungdomsarbeider til stede. 

– Ungdommen har ønsket seg flere plasser å møtes, og ønsker i tillegg til fritidstilbud å møtes på tvers. Elevene som ikke møter så mange venner etter skoletid får muligheten nå, sier leder Gerda Jaanus.

Jaanus forteller at tilbakemeldingene så langt har vært bra. Hun har rådført seg med både ungdomsrådet og elevene på skolen om hva de ønsker, og hvordan man kan gjøre tilbudet best mulig. Planene etter hvert er at det blir et styre av ungdommer som tar mer ansvar og fyller tilbudene med det de ønsker. Jaanus sier at ungdommen selv har begynt å komme med tips og initiativ til hva de ønsker å gjøre. Hovedfokuset ligger på ungdommen, men etter hvert er det ønskelig å få til arrangementer for mellomtrinnet.

– Målet er ikke at det skal komme masse ungdommer hver gang, men at de som trenger det har tilbudet om å komme, avrunder Jaanus.

I løpet av kort tid vil også åpnes ungdomsklubb på Drag. Denne drives også kommunalt, men med god hjelp av Drag Aktivitet. Klubben vil være mer rettet mot E-sport, men det er kjøpt inn andre ting også. Når klubben på Drag åpner, er planen å ha klubb annenhver uke på Oppeid og Drag. Klubbene vil ha litt forskjellig fokus slik at det blir interessant å besøke begge. Det blir også lagt opp slik at det er tatt hensyn med dagene til Innhavet ungdomsklubb. 

Innhavet ungdomsklubb er åpen for alle barna i kommunen fra 5-10. klasse. De har åpent torsdager i partallsuker fra 18.30 til 21.30. 5. klassen får være der frem til 20.00.

Høyborgen Ungdomsklubb på Oppeid har klubb annenhver uke -som regel onsdager fra 16-21. Aldersgrensen er fra 8. klasse og videregående skole. 

Ungdomsklubben på Drag åpnes i løpet av våren. 

Klubbene har tilbud om mange forskjellige aktiviteter for å få ungdommene til å være sosiale med hverandre. Her er det noen gutter som benytter seg av fotballbord. Foto: Tina Andersen.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.