Bjørnar Skjæran, Stortingsrepresentant, Ap. Foto: Stortinget

Vi bygger landet, og rydder opp i Nordland etter H og FrP

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Bjørnar Skjæran, Stortingsrepresentant, Ap

Det betyr noe hvem som styrer!

Etter to og et halvt år med Arbeiderpartiet og SP i regjering er situasjonen denne: Nordland har aldri hatt så mange prioriterte og pågående store samferdselsprosjekter samtidig. Nå sprenges, graves og bygges det som aldri før, og det skal fortsette! Det skjer fordi Arbeiderpartiet og SP prioriterer Nordland når vi bygger landet. Både fordi det trengs, og fordi Nordland kan bidra mer til fellesskapet når helt nødvendig infrastruktur moderniseres. 

Høyreregjeringen bygde også vei i Nordland. Men de gjorde underveis noen fundamentale feilvalg, og de prioriterte andre områder i landet langt høyere. I den kommende Nasjonal Transportplan vil det merkes at Arbeiderpartiet og SP satser i Nordland.

På Helgeland fullfører vi nå E6-prosjektet de forlot halvferdig. Bomstasjonene ble bygd, men flere viktige parseller i Grane ble stående igjen. Høyreregjeringen brøt med de to viktige forutsetningene i avtalen med kommunene - at alle parseller skulle med, og at veien skulle stå ferdig i 2020. Dette skjedde etter at Høyre og FrP hadde kjempet mot Veipakke Helgeland i kommunestyrer og fylkesting i årevis. Nå rydder vi opp, og bygger veien ferdig som forutsagt. 

På nordsida av Saltfjellet tar vi E6 Sørelva-Borkamo tilbake til Statens Vegvesen, og skal bygge E6-parsellen FrPs hjertebarn Nye Veier ikke ville prioritere. Nye Veier fikk penger i statsbudsjettet for 2023, men valgte å prioritere veier i andre deler av landet. Dette er også prosjektet høyreregjeringen både forsinket og fordyret da de valgte å grave ned steinmassene fra Tjernfjelltunnellen i utmarka i stedet for å bygge livsnerven E6 med dem. I flere tiår har jeg engasjert meg i samferdselspolitikk. Gjennom alle disse årene tror jeg dette er det mest meningsløse og skandaløse jeg har vært vitne til av veivalg for veibygging. Nå rydder vi opp, og skal sørge for at veien blir bygd. 

I Sørfold nærmer vi oss anleggsstart for E6-tunnelene høyreregjeringen ikke klarte å bevilge penger til i sine seks siste statsbudsjetter. Nå skal vi videre fra Sommerset til Mørsvikbotn, og målet er klart: Utbyggingen fra Fauske til Bognes skal gjennomføres uten opphold!

På E6 i Ulsvågskaret er fastkjørte vogntog et fast innslag gjennom hver eneste vinter. Nå prioriterer Arbeiderpartiet å få utbedret Nordlands verste flaskehals i Nasjonal Transportplan, noe høyreregjeringen ikke klarte. 

Ytterst i Lofoten prioriterer vi E10 fra Nappstraumen til Å, noe høyreregjeringen ikke klarte. Lofoten har ikke hatt et større veianlegg i gang siden Lofast sto ferdig. Veien er ikke i stand til å håndtere sommertrafikken, og er trafikkfarlig. Det blir godt å komme i gang med E10 gjennom Lofoten! 

Ofotbanen er den jernbanen som transporterer mest gods av alle strekningene i Norge. Men Nord-Norge har det siste tiåret stått på utsiden av den nasjonale jernbanesatsingen. Med Arbeiderpartiet ved roret kommer utvikling av banen på skinner framover. Det settes av mer penger til drift og vedlikehold, og tre nye krysningsspor skal bygges. Dette er viktige steg på veien mot dobbeltspor. Men dobbeltspor er selvsagt ikke et aktuelt tema før svenske myndigheter er klare til å prioritere det - det meste av banen ligger som kjent hos broderfolket. 

Og ved Evenes lufthavn tar vi tak i flyplasskrysset. Dette handler om mye mer enn et veikryss. Når vi får realisert prosjektet, skilles myke trafikanter fra bil- og tungtrafikk, framkommelighet og trafikksikkerhet går ei ny tid i møte, og det åpnes for gode næringsarealer kommunen og næringslivet tørster etter å ta i bruk.

Alt dette kommer i tillegg til at vi har satt i gang bygging av to store, nye flyplasser, gigantprosjektet Hålogalandsveien, Sandvika-Sagelva på RV80, samt at nesten alle fergesamband i Nordland er blitt gratis og maksprisen på kortbanenettet er halvert. Ikke en krone ble avsatt til disse prosjektene før regjeringsskiftet, og billettprisene på ferger og fly bare økte og økte. For utviklingen i nord betyr det virkelig noe hvem som styrer! 

Samtidig som vi bygger Nordland, sørger vi for at prosjektene er av en størrelse som gjør at regionale aktører kan levere anbud på dem. Dette er viktig. Bygge- og anleggsnæringa er en bærebjelke i Nord-Norge, de trenger oppdrag, og det får de med Arbeiderpartiet og SP i regjering. Slik gjør vi samferdselspolitikken til også å være næringspolitikk, og bygger landet på to måter når vi først er i gang.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.